Avís legal

I. Informació per donar compliment a l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic – L34/2002 – (LSSICE)

Titular: Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família
Domicili social: Mallorca, 401. Barcelona 08013
Adreça electrònica de contacte: temple@sagradafamilia.org
Dades registrals: Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, amb el número 327-SE/F
CIF: G-58302928

Preus dels productes: Els preus de les entrades estan descrits en l’apartat «Tarifes» del portal.

 

II. Política de recollida i tractament de dades de caràcter personal

Mitjançant aquest avís, la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família (d’ara endavant, Junta Constructora), domiciliada a Barcelona, carrer de Mallorca, 401, CIF G-58302928, propietària de la Casa Museu Gaudí, amb adreça electrònica info@casamuseugaudi.org, informa els usuaris del portal www.casamuseugaudi.org sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat que els usuaris de l’esmentat portal decideixin lliurement i voluntàriament si volen facilitar a la Junta Constructora les dades personals que se’ls pot requerir o obtenir, com a conseqüència de la subscripció o l’alta en algun dels canals del web. La Junta Constructora es reserva la facultat d’adaptar aquesta política a les novetats legislatives. En aquest supòsit, s’anunciaran els canvis introduïts al més aviat possible.

Alguns serveis o canals del portal poden contenir previsions específiques en matèria de protecció de dades personals, previsions que, si escau, s’establiran en els formularis de recollida de dades concrets per advertir-ne l’usuari.

Llevat que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals dels formularis són voluntàries, sense que la manca de contesta impliqui un perjudici en la qualitat dels serveis. No obstant això, en alguns supòsits hi ha dades que són necessàries per gestionar el servei i/o canal concret. En els formularis de recollida de dades s’indiquen amb un asterisc els camps que és necessari emplenar obligatòriament per accedir al servei o el canal de què es tracti.

Les dades recollides a través del portal www.casamuseugaudi.org seran objecte de tractament i es recolliran en un fitxer automatitzat de la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, domiciliada a Barcelona, carrer de Mallorca, 401, amb CIF G-58302928, amb la finalitat pròpia de cada formulari. Així mateix, la Junta Constructora podrà tractar les dades amb la finalitat d’enviar informació a la persona afectada sobre els seus productes i serveis (visites, horaris, activitats, botiga, etc.). D’acord amb la normativa aplicable, aquest fitxer està degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agencia Española de Protección de Datos.

La tramesa per part de l’usuari de les seves dades personals implica l’acceptació de la present política de protecció de dades personals i, en concret, el consentiment exprés i inequívoc de l’usuari per a la recollida i el tractament de les seves dades amb les finalitats abans esmentades. En els casos en què l’usuari enviï voluntàriament les seves dades per sol·licitar una determinada informació, la finalitat del tractament serà la de gestionar la sol·licitud i enviar-li la informació demanada.

Si l’usuari facilita lliurement la seva adreça electrònica, autoritza expressament la Junta Constructora perquè li remeti la informació per correu electrònic; tot això, als efectes del que preveu la LSSICE, que prohibeix la tramesa de comunicacions comercials per via electrònica que no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades.

De conformitat amb la normativa vigent, l’usuari pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades adreçant-se per escrit al Departament de Direcció General situat a Barcelona, carrer de Sicília, 286, baixos (08013 Barcelona). També pot enviar un missatge a l’adreça electrònica temple@sagradafamilia.org per demanar més informació sobre el tractament de dades personals.

Així mateix i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’usuari pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica, enviant un missatge a l’adreça electrònica temple@sagradafamilia.org amb la indicació «No vull rebre comunicacions comercials».

 

III. Propietat intel·lectual

La Junta Constructora comunica a l’usuari que tots els elements d’aquest portal estan protegits per les disposicions de la propietat intel·lectual i industrial. Per aquest motiu, el text, el disseny, les imatges, les eines, les pàgines, les marques, els noms comercials i els logotips són titularitat de la Junta Constructora o han estat cedits o llicenciats a favor de la Junta Constructora, i en conseqüència no poden ser utilitzats sense l’autorització prèvia formalitzada per escrit de la Junta Constructora.

 

IV. Galetes (cookies)

El portal www.casamuseugaudi.org utilitza galetes per facilitar la navegació a l’usuari. Les galetes emprades pel portal no registren dades de l’usuari, sinó que es limiten a facilitar la baixada de les imatges del portal a partir del segon accés.

Més informació sobre les galetes aquí.

 

V. Enllaços (links)

La Junta Constructora ha d’autoritzar expressament i per escrit l’establiment d’enllaços d’un altre portal adreçats al portal www.casamuseugaudi.org.

L’establiment d’un enllaç del portal www.casamuseugaudi.org a un altre portal no implica que la Junta Constructora accepti ni aprovi els continguts del portal enllaçat. Tot i així, i en compliment de la normativa vigent, si la Junta Constructora adverteix qualsevol contingut il·legal, suprimirà l’enllaç i ho comunicarà a les autoritats pertinents.

 

VI. Crèdits

Imatges:
© Pep Daudé / Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família
© Andrés Morón / Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família
© Dani Picó / Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família
© Col·lecció Ernest Boix. Cercle Cartòfil de Catalunya
© Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família

Visita virtual:
© Alex Edo / Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família

Vídeos:
© nueve ojos / Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família
© facsímil 3d / Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família
© Montenegro Media / Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família
© Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família

Programació, maquetació i disseny web:
© Pukkas Webs Design S.L. / Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família

 

VII. Condicions generals per a la compra d’entrades anticipades

La venda d’entrades anticipades està gestionada pel sistema Clorian. Les condicions generals per a la compra d’ entrades es poden consultar en el seu portal abans de realitzar el pagament.